terug

Welkom door

Marcel Messing

Aankondiging MMB

De Marcel Messing Bibliotheek – Brug tussen wetenschap en spiritualiteit 

In een tijd waarin de wereld snel digitaliseert, speelt het fysieke boek nog steeds een buitengewoon belangrijke rol. De historische boeken in onze bibliotheek zijn niet alleen een eerbetoon aan het cultureel erfgoed, maar ook een eindeloze bron van inspiratie voor nieuwe ontdekkingen. Ze nemen ons mee op reis door antropologie, filosofie, ethica, vergelijkende godsdienstwetenschap, pedagogie, psychologie, sociologie, holistische geneeskunde, geschiedenis, astronomie, kosmologie, (techno)biologie, (nieuwe) natuurkunde en (geo)politiek.

Stichting Marcel Messing Bibliotheek (MMB) – Oude kennis en wijsheid bewaren en delen

Onlangs is de stichting Marcel Messing Bibliotheek (MMB) opgericht, waar te zijner tijd alle door ons verzamelde boeken zullen worden ondergebracht. De MMB koestert niet alleen onze missie om het cultureel erfgoed (een collectie van circa 18.000 boeken en geschriften) dat mijn echtgenote Marijke en ik hebben verzameld te behouden, maar ook om het een blijvende bron van inspiratie te laten zijn. Onze visie daarbij is dat het, nu meer dan ooit, de hoogste tijd is om een brug te slaan tussen wetenschap en spiritualiteit om zo een steentje bij te dragen tot een evenwichtigere zienswijze op de wereld.

Doelstellingen van de stichting MMB

  • Op termijn zal de collectie worden ondergebracht op een geschikte fysieke locatie voor een bibliotheek en een studiecentrum.
  • Nu al zal een begin worden gemaakt met de fysieke en digitale ontsluiting van de verborgen schatten van de collectie.
  • Onderdeel hiervan is het opnieuw uitgeven van belangrijke werken uit de collectie en tevens het stimuleren van nieuw uit te geven werk. Daarbij wordt vooral ook gekeken naar de toekomst: nieuwe generaties wetenschappers, ethici en filosofen, die holistisch naar de wereld kijken.
  • In dit verband nodigen we een jonge generatie schrijvers uit om met het materiaal van de bibliotheek te werken.

ANBI 

De stichting MMB zal zich voor het realiseren van de doelstellingen ook gaan richten op het bijeenbrengen van de noodzakelijke financiële middelen. We zijn blij dat de stichting nu al de ANBI-status heeft gekregen. Als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) genieten donateurs fiscale voordelen bij schenkingen en legaten. Door voldoende fondsen te verwerven, kunnen de bibliotheek en het studiecentrum voorbereid, gerealiseerd en opengesteld worden. Ons doel is niet alleen om meer kennis en wijsheid te verwerven in het heden, maar vooral om toekomstige generaties te inspireren.

Bibliotheek voor de toekomst

Als auteur ben ik gelukkig nog altijd in staat om me samen met Marijke dagelijks door de bibliotheek te laten inspireren. Als geen ander zie ik hoe verrijkend het geschreven woord is. Het Latijnse woord “liber” betekent immers niet alleen “boek”, maar ook “vrij”. Kennis, verbonden met spiritualiteit, maakt ons innerlijk rijker en vrij, onafhankelijk van opinies van anderen. In een tijd waarin nogal wat kennis (censuur) en vrijheden onder druk staan, is dat beslist geen luxe. Reden genoeg om ervoor te zorgen dat deze verzameling voor toekomstige generaties behouden blijft.

Eerste activiteiten

De focus van de stichting MMB ligt op dit moment op het zoeken en voorbereiden van een fysieke locatie voor de bibliotheek annex studiecentrum. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van Marijke en mij zal dat hopelijk nog een aantal jaren mogen duren, maar dat laat onverlet, dat we heel blij en dankbaar zijn dat de stichting nu al het nodige aan het voorbereiden is.

Tegelijkertijd wil de MMB nu al beginnen met het ontsluiten van de bibliotheek: in eerste instantie door het uitgeven en heruitgeven van belangrijk werk voor deze tijd. In tweede instantie met nieuw werk dat voortkomt uit de MMB en met werk van anderen die zich door de bibliotheek hebben laten inspireren, maar uiteraard ook met oud en nieuw werk van andere wetenschappers en denkers.

Daarnaast wordt nu al gekeken naar een virtuele toegankelijkheid om zo een grotere groep belangstellenden te kunnen bereiken. De bibliotheek is meertalig, dus ook geschikt voor een internationaal publiek.

De MMB zal zich speciaal gaan richten op jong schrijverstalent en wil daarvoor een tweejaarlijkse essaywedstrijd gaan organiseren. We geloven in het krachtige samenspel tussen spiritualiteit en wetenschap. Het gedachtegoed van onze bibliotheek zal mogelijk een kompas zijn voor onderzoek dat verder reikt dan louter feiten en cijfers. We dagen jongeren dan ook uit om in deze geest onderzoek te doen en nieuwe horizonten te verkennen.

Ook zullen er jaarlijks fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd waar thema’s uit de bibliotheek besproken zullen worden.

Donaties zijn welkom

Help de stichting MMB en ons om dit cultureel erfgoed te behouden, uit te breiden en te delen. Samen kunnen we een erfenis van kennis en wijsheid doorgeven. Als u mee wil doen met de activiteiten van de MMB en donateur wil worden, kan onze nalatenschap een grotere werkzaamheid krijgen. Op de website www.marcelmessingbibliotheek.nl staan diverse manieren hoe u de voortzetting van ons werk kunt steunen. Doet u met ons mee?

Marcel Messing