terug

Bekijk alle mogelijkheden

Zo kunt u doneren

Hebt u een passie voor boeken, kennis en het behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed dat een caleidoscoop van disciplines omvat die ons mens- en wereldbeeld mede bepaald heeft? Wilt u bijdragen aan het werk van onderzoekers en auteurs, met name van toekomstige generaties? Overweeg dan om donateur te worden van de Marcel Messing Bibliotheek en bij te dragen tot het behoud en het ontsluiten van de bibliotheek en het creëren van nieuwe, waardevolle boeken met gebruikmaking van de bibliotheek.

Waarom uw hulp van belang is
* Bewaar de Schatten van Kennis en Wijsheid: door donateur te worden helpt u ons bij het behoud van de collectie, waaronder zeldzame en kostbare boeken die anders verloren zouden kunnen gaan. Zo bewaren we samen deze schatten van ons cultureel erfgoed.
* Ondersteun Gedegen Onderzoekers: de bibliotheek stimuleert wetenschappers en onderzoekers om gebruik te maken van vooral primaire bronnen. Uw steun helpt bij het bevorderen van baanbrekend onderzoek en het stimuleren van nieuwe ontdekkingen.
* Inspireer Toekomstige Auteurs: zij kunnen inspiratie vinden in de rijke collectie boeken. Als donateur draagt u bij aan de ondersteuning van (jonge) schrijvers en het verspreiden van belangrijk gedachtegoed.
* Word Deel van onze Bibliotheekgemeenschap: sluit u aan bij mensen die dezelfde passie delen voor boeken, kennis en wijsheid. Samen kunnen we veel bereiken.

Donateurs worden als eerste op de hoogte gebracht
* Evenementen, Lezingen en Workshops met vooraanstaande auteurs en onderzoekers.
* Publicaties vanuit de Bibliotheek: zowel heruitgaven van belangrijke oude werken als nieuwe publicaties.
* Ons Werk en de Impact die het kan hebben op wetenschappelijk onderzoek in relatie tot ethiek en spiritualiteit. De door Marcel Messing ingebrachte collectie zal in de eerste plaats geconserveerd dienen te worden en een nieuw onderkomen te krijgen, waarvoor de nodigde investeringen moeten worden gedaan. Daarnaast gaat de MMB, zoals u hebt kunnen lezen, nieuw werk stimuleren van (jonge) auteurs en activiteiten organiseren.

Hoe kunt u donateur worden?
Als u geïnteresseerd bent, zijn er verschillende mogelijkheden:

Incidentele financiële donaties
*Door een eenmalig bedrag over te maken onder vermelding van “gift MMB”. U ontvangt dan van de MMB een ontvangstbevestiging die u bij uw belastingaangifte kunt voegen voor fiscale aftrek (zie verderop).
*U kunt ook doneren in de vorm van een legaat, waarbij u de Marcel Messing Bibliotheek gedenkt in uw testament.

Periodieke financiële donaties
*Een meerjarige bijdrage op basis van een schriftelijke toezegging waarbij u gedurende een bepaalde periode (van minimaal
5 jaar) een vast bedrag per jaar doneert. Daarmee verzekert u niet alleen de instandhouding en de ontsluiting van de MMB voor een breed publiek, maar geniet u tevens van een jaarlijks vast bedrag aan fiscale aftrek.
*In de nabije toekomst kunt u een abonnement nemen dat u voordelen geeft met betrekking tot de diverse activiteiten en
publicaties vanuit de MMB. Als u zich abonneert op de Nieuwsbrief zult u daarvan op de hoogte worden gehouden.

Fiscale aftrek
Een financiële donatie aan de MMB (zowel incidenteel als periodiek) biedt dus belastingvoordelen. Doordat de Stichting Marcel Messing Bibliotheek de ANBI-status heeft, mag iedere particulier (en zakelijke instelling) de omvang van de gedane donatie voor 125 % (zakelijk zelfs 150%) in mindering brengen op het inkomen (of het bedrijfsresultaat). Daarbij snijdt het mes dus aan twee kanten: het kost u veel minder dan het bedrag van uw donatie, terwijl u de doelstelling van de Marcel Messing Stichting ondersteunt. Belangrijk om te vermelden: de Stichting MMB is over de door u gedane donatie geen belasting verschuldigd. Kortom, iedere donatie komt voor 100% ten goede aan de MMB.

Inlichtingen
Als u grotere bedragen wilt doneren of u wilt overleg over het een of ander, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: [email protected]

Donaties in natura
U kunt ook doneren in natura in de vorm van het schenken van bijzondere boeken, manuscripten of ander relevant materiaal dat aansluit bij de MMB-collectie. Neem contact met ons op om een en ander af te stemmen via het volgende e-mailadres: [email protected]

De rekeningnummers van de Marcel Messing Bibliotheek
ABN: NL 04 ABNA 0126 9246 00
BUNQ: NL 60 BUNQ 2097 9910 33
Ten name van Marcel Messing Bibliotheek in Breda
Onder vermelding van “gift MMB”